N 45°39’49.2″   E 16°31’19.6″

Obnovljivi izvori energije

Potaknuti politikama održive energije, razvojem novih tehnologija te s ciljem korištenja obnovljivih izvora energije, svojim kupcima možemo ponuditi cjelokupna rješenja koja uključuju projektiranje, montažu i puštanje u pogon fotonaponskih sustava