High Low System Electronics d.o.o.

Energetika

Published by Petar Rožić on

energetika

Energetika

Sustav distribucije električne energije kroz distribucijsku mrežu bazira se na preuzimanju električne energije iz prijenosne mreže i/ili manjih elektrana priključenih na distribucijsku mrežu koju distribuira do srednjih i malih potrošača koji su priključenih na distribucijsku mrežu.

U domeni srednjenaposnkih distribucijskih mreža (nazivnih napona 10kV, 20kV, 35kV) i niskonaponskih distribucijskih mreža (najčešće nazivnog napona 0.4 kV) u mogućnosti smo izvesti elektromontažne radove koji uključuju montažu transformatora, SN postrojenja, NN blokova, AC i DC sustava besprekidnih napajanja

Categories: