High Low System Electronics d.o.o.

Fotonaponski sustavi

Fotonaponski sustavi

Fotonaponski sustavi čija je namjena pretvaranje sunčeve energije u električnu energiju jedna je od brzorastućih tehnologija koja se može suočiti s izazovom klimatskih promjena i zadovoljavanje hitnih potreba za zelenom obnovljivom energijom te održivim razvojem. 

Fotonaponski sustavi predstavljaju integriran skup fotonaponskih modula i ostalih komponenata, projektirani tako da primarnu Sunčevu energiju izravno pretvaraju u električnu energiju. 

Potaknuti politikama održive energije, razvojem novih tehnologija te s ciljem korištenja obnovljivih izvora energije, svojim kupcima možemo ponuditi cjelokupna rješenja koja uključuju projektiranje, montažu i puštanje u pogon fotonaponskih sustava.