High Low System Electronics d.o.o.

Projektiranje

High Low System Electronics svoje usluge pruža tokom projektiranja, građenja, puštanja u pogon, rada i održavanja industrijskih postrojenja. Rad na usluzi projektiranja obuhvaća izradu: 

 • idejnih rješenja 
 • idejnog projekta 
 • glavnog projekta 
 • izvedbenog projekta 
 • tehnička specifikacije i priprema dokumentacije za natječaj (tender) 
 • dokumentacija izvedenog stanja 
 • dokumentacija za održavanje, popravke i rad postrojenja 

   High Low System Electronics u mogućnosti je ponuditi usluge projektiranja na poljima industrijske automatizacije, energetike, obnovljivih izvora energije. 

   U sklopu postupka izrade projektne dokumentacije koristimo se specijaliziranim alatima za izradu proračuna i simulacija elektroenergetskih mreža srednjeg i niskog napona kao i specijaliziranim alatima proizvođača opreme (ABB, Siemens, Schneider Electric).