High Low System Electronics d.o.o.

LED rasvjeta

 Popularnost LED tehnologije u rasvjeti raste ponajviše zato što prati sve osnovne trendove, a to su da rasvjetni objekti budu što manji, sofisticiraniji, te omogućuju vrhunska raznobojna rješenja. LED omogućuje sasvim novu percepciju rasvjete i prelazak iz „doba žarulja“ u „doba digitalne i kreativne rasvjete“. Osvjetljenje LED-om ne predstavlja više čistu, statičnu potrebu za svjetlom, nego ono postaje sastavni dio samog dizajna prostora. 

Unutrašnja rasvjeta

Svjetlost je sredstvo koje omogućuje izvršavanje vidnih zadataka. Uloga svjetlosti, uvijek je bila i uvijek će biti od primarnog značaja. Suvremeni tehnološki postupci i s njim povezani sve precizniji radni procesi, sve više opterećuju oko čovjeka. Svjetlost ne olakšava samo viđenje i dobro raspoznavanje, već i djeluje na mnoge čovječje funkcije (raspoloženje, aktivnost, koncentracija i sl.). Sustav unutrašnje rasvjete u mogućnosti smo projektirati i izvesti u skladu s normom HRN EN 12464-2

Vanjska rasvjeta

Vanjska rasvjeta se definira kao fiksna umjetna rasvjeta, a cilj joj je osvjetljenje svih otvorenih područja kako bi se poboljšala vizualna sposobnost te da se ljudima olakšaju njihove aktivnosti i povećala njihova učinkovitost preko dana i noći. Sustav vanjske rasvjete u mogućnosti smo projektirati i izvesti u skladu s normom HRN EN 12464-2

LED javna rasvjeta

Javna rasvjeta je dio komunalne infrastrukture svakog naseljenog područja čiju izgradnju i održavanje regulira „Zakon o komunalnom gospodarstvu“, a u nadležnosti je gradova i općina. Primarna funkcija javne rasvjete je osiguravanje prometa ljudi i vozila noću kroz gradske i seoske javnoprometne površine na siguran način. 

Sekundarna funkcija javne rasvjete je isticanje ambijentalnosti prostora izvedene na način da ne ugrožava sigurnost prometa i ne uzrokuje svjetlosno onečišćenje. 

Kvalitetna javna rasvjeta noću omogućuje nesmetano obavljanje prometa i najrazličitijih aktivnosti te značajno utječe na kvalitetu života.