High Low System Electronics d.o.o.

Reference

Sjedinjene Američke Države

Total Mont d.o.o. – Elektromontažni radovi na tvornici Tesle

Ujedinjeno Kraljevstvo

AMTL usluge d.o.o. – Elektromontažni radovi na projektu New Short Stay Car Park

Njemačka

EMG d.o.o. – Elektromontažni radovi REWE MAGDEBURG Njemačka

Rud. Otto Meyer Technik – Elektromontažni radovi na projektu SW9 Stuttgart Wilimdorf

EM ELEKTRO BREČKO d.o.o. – Elektromontažni radovi Freiberg

EM ELEKTRO BREČKO d.o.o. – Elektromontažni radovi VW Chemnitz

EMG d.o.o. – Elektromontažni radovi Amazon Bremen Njemačka

EMG d.o.o. – Elektromontažni radovi RelayDays GmBH 

Hrvatska

Mi Maris d.o.o. – Podzemna garaža Lungić

IMR Hamburg d.o.o. – Rafinerija nafte Rijeka, Kostrena

Hrvatske vode – Upravna zgrada

HEP Toplinarstvo d.o.o. – Elektrotehnički radovi na rekonstrukciji toplinskih stanica

SKAF ING d.o.o. / Kronospan Cro d.o.o. – Elektromontažni radovi Kronospan Cro d.o.o.

Općina Križ – Javna rasvjeta, uređenje park, dekorativna rasvjeta

HEP Karlovac – Isporuka i ugradnja SN KB za TS Domagović 2

HEP Križ – Izrada elektro ormara

DIN Energo d.o.o. – Izvođenje radova na kogeneracijskom postrojenju na biomasu

Vertiv Croatia d.o.o. – Izvođenje elektromontažnih radova

Siemens Energy d.o.o. – Revitalizacija razvodnih ormara rasvjete

DIN Energo d.o.o. – Sustav zaštite od munje i izjednačenja potencijala

Drvna industrija Novoselec d.o.o. – Elektroinstalacijski radovi na postrojenju za obradu drva

HZZO Rijeka – Uređenje interijera

Tel d.o.o. – Izvođenje elektromontažnih radova u sklopu projekta Ponovno aktivni

HEP Zabok – Dobava i ugradnja materijala za izgradnju podzemnih priključaka

ENERCO SOLAR d.o.o. – Izrada fotonaponske elektrane Fragaria, elektromontažni radovi na SE Bakrotisak

HŽ Infrastruktura – Tekuće održavanje zgrada – Željeznički kolodvor Knin

Energana Benkovac d.o.o. – Izvođenje elektromontažnih radova Benkovac

Nabla Plus d.o.o. / Hrvatske autoceste – Elektromontažni radovi na projektu ARZ-tuneli

Austrija

EMG d.o.o. – Elektromontažni radovi na projektu Ranshofen Austrija

EMG d.o.o. – Elektromontažni radovi Magna Graz

Italija

EMG d.o.o. – Elektromontažni radovi na transportnoj liniji na projektu Amazon Italija

Francuska

REFERENCA

Slovenija

REFERENCA

Mađarska

REFERENCA

Švicarska

REFERENCA

Luksemburg

REFERENCA