High Low System Electronics d.o.o.

Napojno upravljački ormari

Bilo da se radi o zahtjevima na osnovi projektne dokumentacije korisnika ili da se vrši vlastita priprema projektne dokumentacije za izradu ormara u mogućnosti smo proizvesti NN distributivne razvode kao i upravljačke ormare industrijskih procesa. 

Fokus našeg poslovanja jest na proizvodnji napojno upravljačkih ormara u domeni distribucije električne energije i upravljanja proizvodnim procesima.  

upravljački ormar